ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з гарантійного та негарантійного обслуговування та ремонту обладнання (в редакції від 08 червня 2022 року)

Сервісний Центр FLY TECHNOLOGY, надалі іменується Виконавець або Сервісний Центр пропонує Замовникам отримати послуги з гарантійного та негарантійного обслуговування або ремонту (далі «Послуги») Обладнання відповідно до положень цього Публічного договору (далі «Договір»). Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, оформлення замовлення на ремонт, є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення публічного договору про надання послуг та виконання робіт з ремонту (надалі – «Договір») на умовах, викладених нижче по тексту.


Терміни, які вживатимуться в цьому Договорі матимуть таке значення:

Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підписання письмового примірника Договору Сторонами.

Гарантійний термін - строк, протягом якого Виробник/Продавець бере на себе зобов'язання про здійснення безоплатного ремонту або заміни Обладнання придбаного у Продавця.

Гарантійне обслуговування – виконання робіт Виконавцем пов'язаних з усуненням недоліків Обладнання на безоплатній основі в межах дії гарантійного терміну.

Замовник – будь-яка фізична або юридична особа, яка бажає скористатися послугами Виконавця.

Замовлення - належно оформлена в Сервісному центрі або за допомогою засобів мобільного зв'язку та мережі Інтернет заявка Замовника на ремонт, обладнання, що адресується Виконавцю.

Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет та адресована необмеженому колу фізичних та/або юридичних осіб, про приєднання до Публічного договору про надання послуг з гарантійного та негарантійного обслуговування та ремонту обладнання

Оцінка технічного стану (діагностика) - перевірка та огляд Обладнання на предмет виявлення ушкоджень/дефектів/поломок, та визначення попередньої вартості ремонту та/або гарантійного обслуговування.

Обладнання - технологічне обладнання та продукція, яка реалізовується ТОВ «ФЛАЙ ТЕХНОЛОДЖИ» або її Дилерами.

Ремонт – виконання робіт пов'язаних з відновленням працездатності Обладнання, включаючи послуги з відновлення та заміни його частин (комплектуючих) в обладнанні, вузла або окремої складової частини вузла з наступним тестуванням, діагностикою тощо.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. На умовах цього Договору Виконавець зобов'язується надати послуги з гарантійного та негарантійного обслуговування або ремонту обладнання (надалі – Послуги), а Замовник зобов'язується оплатити Виконавцеві зазначені Послуги.

1.2. Всі умови даного Договору є обов'язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугами та/або замовлення Робіт Виконавця Замовник зобов'язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами даного Договору, він не має права користуватися Послугами Виконавця та замовляти виконання Робіт останнім на умовах визначених цим Договором.

1.3. Факт оформлення замовлення Послуг безпосередньо в Сервісному центрі Виконавця та/або за допомогою засобів мобільного зв'язку та мережі Інтернет.

1.4. Договір вважається укладеним з моменту залишення Замовником заявки або оформлення замовлення на ремонт без підписання його письмового примірника Сторонами.

1.5. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

1.6. Місцем надання Послуг є приміщення Сервісного центру за адресою м. Київ, вул. Глибочицька, 44.
2. ПОРЯДОК ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
2.1. Під час приймання Обладнання, що передається в Сервісному центрі для гарантійного обслуговування, Виконавець перевіряє споживчі властивості Обладнання, його комплектність, зовнішній вигляд, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника (якщо вони повинні бути), гарантійний талон і встановлює наявність заявленого Замовником недоліку.

2.2. Якщо внаслідок поверхневого огляду неможливо встановити причини виникнення недоліків, Виконавець приймає Обладнання для проведення діагностики та встановлення таких причин.

2.3. Факт приймання Обладнання для проведення діагностики та можливості здійснення гарантійного обслуговування, засвідчується Актом приймання замовлення, в який вносяться відомості про Замовника та Виконавця, найменування та опис товару – марка, модель, заводський номер, зовнішній вигляд (наявність або відсутність подряпин, пошкоджень), ціну, дату виготовлення, перелік недоліків, дату прийняття обладнання, термін виконання ремонту, дату видачі товару з ремонту.

2.4. Якщо за результатами проведення оцінки технічного стану Обладнання, встановлено факт гарантійного випадку, Виконавець інформує про це Замовника засобами електронного зв'язку вказаними в Договорі та здійснює безоплатний гарантійний ремонт Обладнання у строки погоджені сторонами.

2.5. Якщо за результатами проведення оцінки технічного стану Обладнання, встановлено, що недоліки виникли не з вини виробника товару (продавця, виконавця), а внаслідок порушення умов експлуатації обладнання Замовником, Виконавець повідомляє про це Замовника та узгоджує перелік, об'єм, строки та вартість Послуг. В разі відмови Замовника від проведення ремонту, обладнання підлягає поверненню в такому ж стані за рахунок Замовника, при цьому вартість діагностики не оплачується.

2.6. За результатами проведення оцінки технічного стану обладнання Виконавцем складається Акт оцінки технічного стану в якому зазначаються результати проведення діагностики та висновки Сервісного Центру.
3. ПОРЯДОК НЕГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ
3.1. Під час звернення Замовника в Сервісний центр Виконавець приймає Обладнання для проведення діагностики.

3.2. Факт приймання Обладнання для проведення діагностики, засвідчується Актом приймання замовлення, який містить відомості про Замовника та Виконавця, найменування та опис товару – марка, модель, заводський номер, зовнішній вигляд (наявність або відсутність подряпин, пошкоджень), ціну, дату виготовлення, перелік недоліків, дату прийняття обладнання, термін виконання ремонту, дату видачі товару з ремонту.

3.3. За результатами проведення оцінки технічного стану Обладнання, Виконавець інформує Замовника засобами електронного зв'язку та узгоджує перелік, об'єм, строки та вартість Послуг.

3.4 Проведення оцінки технічного стану обладнання включено в вартість наданих Послуг (ремонту або технічного обслуговування).

3.5. Якщо за результатами проведення оцінки технічного стану Замовника відмовляється від подальшого отримання Послуг, вартість проведеної оцінки технічного стану не оплачується Замовником.

3.6. Якщо після початку виконання робіт Виконавцем, Замовник відмовився від подальшого отримання послуг, він зобов'язується компенсувати вартість фактично наданих послуг на підставі виставленого Виконавцем рахунку, але не менше 20% від загальної вартості Послуг, що мали бути надані за замовленням.

3.7. Факт надання Послуг та приймання їх результатів оформлюється Актом приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними представниками Сторін в момент повернення обладнання Замовнику.

3.8. В Акті прийому-передачі наданих послуг зазначається перелік наданих послуг, їх вартість, перелік та вартість встановлених запасних частин та аксесуарів, перелік та вартість використаних матеріалів.

3.9. Послуги, за цим Договором надаються Виконавцем з використанням оригінальних запасних частин та матеріалів, вартість яких входить до загальної вартості послуг за цим Договором.

3.10. Після надання Послуг Замовник зобов'язаний отримати Обладнання у приміщеннях Сервісного центру у найкоротший термін з моменту отримання повідомлення про завершення наданих Послуг. Для зберігання Обладнання Замовника в у приміщеннях Сервісного центру встановлюється безкоштовний період зберігання протягом 3 (трьох) календарних місяців, з моменту повідомлення Замовника про готовність обладнання.

3.11. Якщо протягом встановленого строку Замовник не забирає відремонтоване обладнання або відмовляється від його отримання та оплати, Виконавець залишає за собою право продажу такого Обладнання за ринковою ціною та отримання вартості наданих Послуг з вирученої суми від продажу. Залишок грошових коштів від продажу обладнання повертається Замовнику.

3.12. Обладнання повертається Замовнику лише після здійснення ним оплати вартості наданих Послуг.

3.13. На прохання Замовника, Обладнання, роботи по якому оплачені, може надсилатись Замовнику службою кур'єрської доставки (Нова пошта) за рахунок Замовника, при цьому Виконавець звільняється від будь-якої відповідальності та ризиків пов'язаних з відправленням Обладнання таким способом з моменту передачі Обладнання Перевізнику.
4. ЯКІСТЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ
4.1. Якість надання Послуг за цим Договором, повинна відповідати вимогам стандартів, що існують для даного виду Послуг.

4.2. Надання послуг здійснюється силами та засобами Виконавця – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного якісного обладнання та матеріалів.
5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість наданих Послуг встановлюється в акті виконаних робіт за фактично надані Послуги, виходячи з Прайс-листа Виконавця, розміщеного в Сервісному центрі.

5.2. Оплата наданих послуг Виконавця здійснюється на підставі підписаного Акту виконаних робіт.

5.3. Розрахунки за надані Послуги здійснюються в безготівковому порядку шляхом перерахування Замовником грошових коштів на рахунок Виконавця за реквізитами вказаними в Акті виконаних робіт або шляхом внесення готівкових коштів в касу Виконавця протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Акту виконаних робіт.
6. ТЕРМІН ВИКОНАННЯ
6.1. Строк надання Послуг становить 14 (чотирнадцять) днів з дати оформлення Акту оцінки технічного стану у разі наявності всіх необхідних запчастин для виконання даного замовлення.

6.2. У разі, якщо надання Послуг в зазначений термін неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних запчастин та/або складністю робіт, термін надання таких Послуг продовжується Виконавцем до повного їх виконання. Виконавець зобов'язується повідомити Замовника про подовження терміну надання Послуг за контактами, які визначені в Договорі.
7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
Замовник зобов'язується:
7.1. Прийняти Послуги, надані Виконавцем відповідно до умов цього Договору, в разі виявлення допущених відступів від умов Договору або інших недоліків та дефектів негайно заявити про них Виконавцю.
7.2. Оплачувати Послуги Виконавця у строки та на умовах визначених цим Договором.
7.3. Дотримуватись правил зберігання та експлуатації обладнання.
7.4. Замовник зобов'язаний підписати подані Виконавцем документи, що підтверджують надання Послуг, або обґрунтувати причини відмови від їх підписання протягом 5-ти робочих днів з дня їх одержання.
8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
Виконавець зобов'язується:
8.1. Надати Послуги, якісно та в строки, передбачені даним Договором.
8.2. При наданні Послуг дотримуватись правил техніки безпеки, санітарних норм та інших норм.
8.3. Повідомити Замовника про готовність результатів наданих Послуг.
8.4. Надавати Послуги з використанням власних витратних матеріалів з подальшим включенням їх вартості до загальної вартості наданих Послуг.
8.5. Виконавець надає Послуги Замовнику на свій ризик та особисто. Одночасно, Виконавець має право за згодою Замовника залучити до надання послуг інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед Замовником за результат їхньої роботи. Залучення інших осіб (субпідрядників) до надання послуг (виконання робіт) повинно здійснюватися у повній відповідності з умовами цього Договору.
9. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
9.1. Гарантійний строк на обладнання продовжується на час, протягом якого Замовник не міг використовувати товар у зв'язку з обставинами, що пов'язанні з проведенням гарантійного обслуговування.

9.2. Гарантія на надані Послуги визначені розділом 3 Договору надається строком від 30 до 90 днів, що зазначається та відраховується з дати підписання уповноваженими представниками Сторін Акту прийому-передачі наданих послуг.

9.3. При виявленні недоліків, після надання Послуг, їх перелік визначається дефектним актом, що складається Сторонами.

9.4. Для участі в складанні дефектного акту Виконавець зобов'язаний направити свого представника протягом 2 (двох) робочих днів із дня одержання повідомлення Замовника. У випадку неявки представника Виконавця у вищевказаний строк, Замовник складає та надає Виконавцю односторонній дефектний акт, який є обов'язковим до розгляду Виконавцем.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

10.2. Сплата Стороною визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку виконати зобов'язання в натурі.
11. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1. Сторони зобов'язуються спірні питання вирішувати шляхом переговорів. У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти взаємної згоди, спір передається для розгляду до компетентного суду у відповідності з нормами діючого законодавства України.
12. ФОРС МАЖОР
12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання обов'язків за цим договором, якщо воно трапились внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються зовнішні та надзвичайні обставини, які не існували на час підписання цього договору, виникли поза волею сторін, настанню та дії яких вони не могли перешкодити за допомогою заходів та засобів, застосування яких у конкретній ситуації справедливо вимагати та чекати від Сторони, що підпала під дію форс-мажорних обставин.

12.3. Форс-мажорними обставинами визнаються такі обставини: 1) природні явища, що мають стихійний характер (епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання й зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо);
2) надзвичайні (екстремальні) ситуації в громадському житті (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, воєнні дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух);
3) заборонні дії (акти) держави (запровадження комендантської години, карантину, установленого Кабінетом Міністрів України, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень й актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту / імпорту тощо). Цей перелік обставин не є вичерпним.

12.4. Термін виконання обов'язків за цим Договором відкладається при виникненні форс-мажорних обставин, на час, протягом якого останні будуть діяти.

12.5. Сторона, що підпала під дію форс-мажорних обставин і виявилась внаслідок цього нездатною виконувати обов'язки за цим Договором, повинна терміново, не пізніше 5 днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Несвоєчасне, більше ніж 5 днів, повідомлення про форс-мажорні обставини позбавляє відповідну Сторону права посилатися на них для виправдання.

12.6. Належним доказом форс-мажорних обставин та строку їх дії служать довідки, які видаються відповідною торгово-промисловою палатою чи повноважними органами місцевої (за місцем форс-мажорних обставин) державної адміністрації.

12.7. Якщо форс-мажорні обставини, будуть продовжуватись більше 1 (одного) місяця, то кожна із Сторін буде вправі розірвати Договір повністю чи частково, і в такому випадку жодна із Сторін не буде мати права вимагати від іншої відшкодування можливих збитків, але Сторони зобов'язуються, при цьому, у термін 21 (двадцяти одного) календарного дня з дня отримання повідомлення від будь-якої Сторони про бажання розірвати Договір, провести остаточні взаєморозрахунки, якщо між ними існує заборгованість.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Даний Договір вступає в силу з моменту прийняття Замовником оферти Виконавця та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за даним Договором.

13.2. Замовник, шляхом акцептування цього Договору і відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI дає згоду Виконавцю на збирання, обробку, використання, зберігання та поширення відповідно до вимог Закону своїх персональних даних в картотеках та/або за допомогою інформаційно – телекомунікаційної системи бази персональних даних контрагентів.

13.3. Сторони домовились, що всі направлені в рамках цього Договору повідомлення є належним чином відправленими та отриманими іншою Стороною, якщо вони направляються засобами електронного зв'язку які визначені в акті приймання замовлення.
Інформація про Виконавця:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ЛАДУРЕНКО КОСТЯНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
м. Київ, вул. Глибочицька, 44.
Тел. +38 (067) 829 98 89
Made on
Tilda